The Network (de)

חברת מעונות הורים בע"מ, חל"צ נוסדה לפני שישים שנה והיא בעלת וותק וניסיון עשיר בענף הדיור המוגן. אנו עובדי החברה מתחייבים למתן שירות אישי, מקצועי ובעל ערך המבוסס על הגינות וכבוד הדדי בינינו לבין דיירינו ובני משפחותיהם.
  • מקצוענות ודקדקנות בטיפול ובשירות הן בטיפול הרפואי האישי והן בפעילויות הפנאי והחברה
  • שמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל
  • תנאי דיור נוחים ופעילויות חברה ותרבות ברמה הגבוהה ביותר
  • שמירה על הצביון הביתי והאווירה החמה והמשפחתית