דרכי הגעה והתקשרות לבית

כתובת

טלפון

מנהל הבית

דוא"ל

קוי אוטובוסים ישירים

רח' אלוף דוד 185 רמת חן, ר"ג 5222221

ורד מאירמן

67, 135, 33

כתובת

רח' אלוף דוד 185 רמת חן, ר"ג 5222221

מנהלת הבית

נעמי סגל

קוי אוטובוסים ישירים