אירועים

עקב נגיף הקורונה

תוכניות הפעילות

מתבצעות על פי הנחיות משרד הבריאות

המתעדכנות מעת לעת

ומתפרסמות בתוך הבית.

בברכת בריאות שלמה

 

הנהלת וצוות

בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס  0732052700