פריסת הבתים

בית אניטה מילר-כהן

רזיאל 28 , רמת חן, ר"ג 5224428
טל': 073-2054700 | פקס: 073-2054900

מנהלת: דוד רוקח
דוא"ל: davidr@meonot.co.il
טל': 073-2054701

בית פנחס רוזן

אלוף דוד 185 רמת חן, ר"ג 5222221
טל': 073-2053700 | פקס: 073-2053900

מנהלת: ורד מאירמן
דוא"ל: veredm@meonot.co.il
טל': 073-2053701

בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס

דרך בית לחם 50, בקעה, ירושלים
טל': 073-2052700 | פקס: 073-2052900

מנהל: אורנה שבתאי
דוא"ל: ornas@meonot.co.il
טל': 073-2052701