הנהלת הרשת

 • אמנון סירוטה
  מנכ"ל
 • אסתי אפטרגוט
  מנהלת שיווק ומזכירת מנכ"ל
 • אדית בר יוסף, עו"ד
  ע' מנכ"ל
 • עדי גולדברג
  מנהלת כספים
 • דוד רוקח
  מנהל בית הורים ע"ש אניטה מילר-כהן
 • אורנה שבתאי גרינבוים
  מנהלת בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס
 • ורד מאירמן
  מנהלת בית הורים ע"ש פנחס רוזן
 • לירון שהרבני
  מנהלת משאבי אנוש
 • שרה וינברגר
  מנהלת מכירות